Monitor výroby

Služba společnosti CUBE CZ – Monitor výroby

   Tento produkt slouží k náhledu na celou historii Vašich zakázek u naší firmy včetně cen, stavu rozpracovatelnosti zakázky a termínů. Aktualizace dat probíhá na Váš požadavek automaticky pomocí Internetu bez nutnosti zásahu uživatele. Do budoucna uvažujeme např. o doplnění možnosti rychle vytvořit opakovanou objednávku či sledování zakázky “ON-LINE” ve výrobě.

Monitor výroby

Monitor výroby

Návod pro instalaci, použití a připojení monitoru výroby:

 1. Instalace: je potřeba si “stáhnou” instalační soubor monitor_install.exe a spustit tento soubor, který provede první instalaci programu. Pozor: Instalujte pouze na počítač s přístupem na Internet.
 2. Aktivace přístupu : pro aktivaci přístupu požádejte naše obchodní oddělení na tel. +420 482 465 080, nebo E-mail . Poté Vám bude na E-mail, prosím sdělte na který, zaslán licenční soubor.
 3. První spuštění programu: po prvním spuštění programu se zobrazí okno s možností jednoduché konfigurace (např. automatická aktualizace při startu programu nebo nastavení jazyka programu). Po opuštění tohoto okna se provede první automatická aktualizace dat. Po jejím úspěšném dokončení (vyžaduje přístup na Internet, velikost přenášených dat se počítá na desítky Kb) se v programu zobrazí kompletní historie Vašich zakázek. Pokud se program nespustí a zobrazí se chybové hlášení “Nenalezen licenční soubor …” pokračujte bodem 2 a postupem v zaslaném E-mailu nebo kontaktujte technické oddělení naší firmy +420 482 465 096 (p. Šebesta).
 4. Ovládání programu:
  Aktualizace - F5: slouží ke spuštění aktualizace dat – lze nastavit automaticky
  Zobrazení - F6: slouží k nastavení zobrazení jednotlivých položek v tabulce programu. Zobrazí se kompletní seznam volných položek pro zobrazení. Pro zobrazení respektive skrytí použijte dvojitý klik levého tlačítka myši na dané položce. Ta se pak zobrazí respektive skryje v okně programu.
  Nastavení - F7: změna nastavení programu – změna se provádí klikem levého tlačítka na dané položce
  1 - automatická aktualizace (ano ne)
  2 - jazyka programu (česky nebo anglicky)
  3 - URL na WWW stránku – odkaz na aktualizační stránku (http://www.cube.cz/monitor-vyroby.htm)
  Graf – F8:
  slouží ke grafické analýze plochy a ceny objednaných zakázek
  Postup:
  1 - zadání časového období (datum od - do)
  2 - volba “po dnech” – zda zobrazit po dnech nebo měsících
  3 - provést přepočet dat pro graf
  4 - možnost volby zobrazení m2 nebo peněz
  5 - volby zobrazení DPS s daným počtem vrstev 0 – 12 (0-planžeta, síto, filmy …. jinak udává počet vrstev )
  6 - volba zobrazení 3D natočení grafu 0 – zobrazení všech vybraných typů DPS (viz. bod 5) v jednom sloupci s barevně odlišenými typy DPS jinak vedle sebe.

  Možnost: tisk grafu nebo uložení obrázku do souboru - pomocí "pop-up menu" - zobrazení nabídky - kdekoliv na grafu stisknutím pravého tlačítka myši.

  Export *.DBF: slouží pro export dat do souboru formátu DBF( např. pro možnost dalšího zpracovaní např. v programu Excel ).
 5. Ovládání hlavního okna programu
  Pohyb po tabulce: myší, kursovými šipkami a klávesami Home, End, PageUp a PageDown.

  Třídění tabulky: provádí se klikem levého tlačítka na nadpis sloupečku dle kterého chceme tabulku setřídit.(např. chcete setřídit dle Vašeho čísla objednávky - proveďte klik na nápis “Objednávka” a pokud se dá dle zvolené položky třídit, provede se setřídění tabulky a pozadí nápisu “Objednávka” změní barvu z tmavě šedivé na zelenou.)

  Hledání v tabulce: hledat se dá pouze podle setříděné položky. Viz. bod výše.
  Příklad na nalezení objednávky číslo B01-12345: setřiďte tabulku dle bodu výše a po té na klávesnici postupně pište B01-12345. Program okamžitě vyhledává po stisku klávesy.

  Program píše postupně v hlavničce nad tabulku “Počet záznamů” - celkový počet položek objednávek, “tříděno” -popis podle čeho je tabulka setříděna, případně “hlednání” – vyhledávací text pro setříděné pole, “Poslední aktualizace” – datum a čas vaší poslední aktualizace dat.

  Význam jednotlivých sloupců:
Job_No výrobní číslo zakázky
Vrst. počet vrstev DPS (0-planžeta, síto, filmy …. jinak udává počet vrstev )
Objednávka označení Vaší objednávky
Dat. přijetí datum přijetí objednávky
Číslo DPS jedinečné číslo DPS v naší evidenci
Obchodník jméno Vašeho obchodníka
Technik jméno Vašeho technika
Dat. objed. datum vystavení objednávky
Referent jméno našeho obchodníka
Opak. True – zakázka je opakovaná, False zakázka je nová
Typ typ DPS (povaha výroby např. DPS, testování, planžeta k DPS)
Název DPS Váš název DPS
Materiál zadaný nebo odsouhlasený výchozí materiál DPS
Ks počet požadovaných kusů
Plocha celková plocha zakázky v m2
Cena Ks celková cena za 1 ks DPS (včetně případné ceny za testování )
Cena filmů celková cena za přípravu výrobních podkladů
Cena testu celková cena za přípravu testovacích dat
Celkem celková cena za zakázku
Cena/dm2 cena za decimetr čtverečný
Doprava způsob dopravy, dopravce
Platba druh platby
Měna měna výše uvedených cen
Číslo DL číslo posledního dodacího listu k dané zakázce
Dat. dodání dohodnutý datum dodání
Stav stav zakázky - do budoucna bude uvádět přesný stav rozpracovanosti ve výrobě
Dat. exped. datum expedice zakázky z naší firmy
Exp. ks udává celkový počet expedovaných kusů
Roz. rozdíl v pracovních dnech datumu expedice a datumu požadovaného dodání.
0 - expedováno v dohodnutý den
záporná hodnota - expedováno se zpožděním (počet pracovních dní)
kladná hodnota - expedováno dříve (počet pracovních dní)
Pozor: pokud v tabulce není datum expedice vyplněn, položka udává počet dní k aktuálnímu datumu.
Kód dopravy kódové označení zásilky dopravce (EMS, PPL, DHL, UPS …), nemusí být vždy vyplněno. Slouží pro odkaz např. na vyhledávání zásilek na Internetu.
Funkce: pokud je označení uvedeno, lze se pomocí "dvojkliku" levým tlačítkem myši na této položce odkázat přímo na sledování zakázky daného dopravce na Internetu (podporuje pouze DHL, PPL, UPS).
El. test El. test - udává, zda byla zakázka objednána a zadána s elektrickým testem ("Test" - zadáno s testem)

Tisknout
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS