Výroba desek plošných spojů s řízenou impedancí (Control impedance)

Desky s řízenou impedancí Nabízíme Vám kompletní spolupráci v oblasti návrhu a výroby DPS s řízenou impedancí. Pomůžeme Vám od návrhu desky, výběrem vhodných materiálů, přes samotnou výrobu desek až po finální měření impedance na výrobních kuponech, které jsou nedílnou součástí každého výrobního panelu desky s řízenou impedancí.

Proč desky s řízenou impedancí?

   Současná elektronická zařízení stále častěji používají signály o frekvenci v řádech MHz, či GHz. Na přenosových cestách, které tyto signály přenáší, je třeba zamezit útlumu signálu, jeho deformaci, nebo odrazům v impedančně nepřizpůsobených přechodech - je nutno zajistit konstantní impedanci od zdroje signálu až po cílové obvody (BGA, µBGA, paměti atd...).
   Součástí této přenosové cesty je i deska plošného spoje ( vodiče na této desce ) a je tedy nezbytně nutné používat desky s jasně definovanou a garantovanou impedancí.

Pomoc při návrhu desky s řízenou impedancí

Impedanční modul   Po vzájemně dohodě jsme schopni připravit teoretickou část návrhu desky s řízenou impedancí, skládající se z volby vhodných materiálů, impedančních modulů, doporučené isolační mezery a tloušťky vodičů. Vše po té, pomocí softwaru, spočítáme a pošleme Vám přehledný výstup, kde veškeré tyto informace budou zohledněny.


Kontrola dodaných dat a dokumentace

   Při zpracování dat, pro desku s řízenou impedancí, zkontrolujeme shodu těchto dat s teoretickým výpočtem, případně navrhneme úpravy vzhledem k možnosti našich materiálů. Provedeme generování impedančních modulů, které obsahují Vaše zadání řízené impedance, a jejich vložení na náš výrobní panel.

Impedanční kupon


Finální měření impedance na výrobních kuponech

Měření impedance   Po dokončení výroby povedeme měření impedance pomocí zařízení CITS900s4 na výrobních kuponech a vygenerujeme protokol o tomto měření, případně zpětně navrhneme již drobné korekce pro sériovou výrobu.

 

Pokud budete potřebovat bližší informace neváhejte nás kontaktovat.

Ukázka impedančních kuponů

Měřící sondy

Ukázka měření impedance

Tisknout
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS