Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod

V našem provozu výroby desek plošných spojů jsme nákladem necelých 10 miliónů korun postavili, zkolaudovali a zprovoznili zcela novou, plně automatickou, počítačově řízenou, čističku odpadních vod ( ČOV ).

"Čistá voda" - co nás k tomu vedlo?

   Z důvodu zavádění nových a nových technologií a s tím související změnou struktury našich odpadních vod, jsme museli vybudoval zcela novou unikátní, automatickou počítačově řízenou čističku odpadních vod. Navíc náš výrobní závod leží na úpatí Jizerských hor, v chráněné krajinné oblasti, kde jsme nechtěli působit potíže již tak zkoušenému okolnímu životnímu prostředí.

Technologie

   Jedná se o zcela vlastní koncept likvidace našich odpadních vod, které se svým složením vymykají běžnému standardu v této oblasti. Museli jsme skloubit několik známých funkčních technologií v jeden kompaktní celek umožňující automatickou regulaci, sledování a řízení provozu přes počítač a i Internet.

   Průmyslové odpadní vody, přicházející z provozu a rozdělené na tři charakteristické typy, jsou likvidovány „klasickým“ způsobem. Kampaňovité rozpuštění těžkých kovů v reaktorech a převedení do fáze sedimentujícího kalu. Finální čištění vypouštěných vod se provádí na pískových filtrech a filtrech s aktivním uhlím a dočištěním na iontoměničové stanici tak, aby byly splněny, s dostatečnou rezervou, požadované limity. Rychlost vypouštění je automaticky regulována tak, aby byla splněna podmínka směšovací rovnice při vypouštění do vodoteče „Malého Sloupského potaka“, který je veden jako „pstruhový“ v rámci CHKO Jizerské hory.    

   Celá tato nová technologie byla vybudována společně s ohledem na náš záměr "čistá voda". Veškeré stanovené limity, které nám ukládá plnit česká případně evropská legislativa ( povolení a limity ), jsme chtěli nejenom dodržet, ale i mnohonásobně překročit s ohledem na krásnou přírodu okolo nás.

Likvidujeme veškerý odpad

   Nyní umíme likvidovat veškerý odpad, který vzniká při naší výrobě desek plošných spojů a do přilehlého "Sloupského potoka", vypouštíme pouze čistou vodu, což můžeme doložit pravidelnými externími rozbory vody ( ukázky níže ). Důkazem nám může být i čirý "pstruzí" život dále po proudu tohoto potoka.

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod

Tisknout
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS