Pokračování investic
do výroby v CUBE CZ

18.7. 2019

Je nám ctí oznámit svým Váženým zákazníkům, stejně tak jako všem, co uvažují o spolupráci se stabilním dodavatelem desek plošných spojů pro náročné aplikace, že naše společnost úspěšně implementuje inovativní technologie do svého výrobního procesu.
„Abychom splnili své obchodní závazky k našim nejvýznamnějším partnerům, realizujeme významné investice, které posouvající naše technicko-technologické limity v souladu s jejich současnými, ale i budoucími, požadavky.

Poznamenal majitel společnosti CUBE CZ Ing. Milan Fleiberk

V současné době proces rozvoje technologie pokračuje zahájením zkušebního provozu poslední generace leptací linky InfinityLine od společnosti SCHMID GmbH s vysokou uniformitou leptání. Zde předpokládáme reálný posun v rozlišení vodič /mezera na 50 ųm.

Tato moderní technologie nám umožní velice efektivní leptací proces s důrazem na uniformitu povrchu v nejvyšší dosažitelní kvalitě a plnou reprodukovatelnost leptacího procesu.  Začlenění i tohoto zařízení představovalo zásadní rekonstrukci dané části výrobního prostoru.