KONTROLA KVALITY – TESTOVÁNÍ

Rentgenové měření povrchu desek plošných spojů

Jsme vybaveni pro přesné a rychlé měření tloušťek jednotlivých materiálů povrchových úprav na finální desce plošného spoje. Umíme měřit jednotlivé tloušťky niklu (Ni), chemického zlata (Au), stejně tak imersního cínu (Sn). Toto měření provádíme pravidelně na vybraném vzorku desek z každé dodávky. Výsledkem měření je protokol včetně vyhodnocení měření.

Metoda měření - rentgenová fluorescence

Fotoefekt je mechanizmus pomocí kterého je generováno fluorescenční rentgenové záření. Jde o interakci elektromagnetického radiačního fotonu s energií Eo atomu.Energii rozptylující rentgenová fluorescenční metoda (ED-XRF) je jednou z nejjednodušších, nejpřesnějších a nejekonomičtějších analytických metod pro určování chemického složení různých materiálů stejně jako pro stanovení tloušťky povlaků. ED-XRF je nedestruktivní a spolehlivá metoda, která vyžaduje malou nebo žádnou přípravu vzorku, je vhodná pro pevné stejně jako tekuté nebo práškové materiály, pokrývá široký rozsah prvků od nízkoatomových čísel až po uran (Z=92) a bez problému měří koncentrace od 0,1 do 100 procent.

Protokol o měření

Po dohodě vystavujeme protokol o měření. Je možné jej obdržet jako součást dodávky desek plošných spojů, případně Vám zaslat dodatečně. Tento protokol obsahuje též i vyhodnocení daného měření.

Kvalitativní kontrolu našich produktů provádíme pravidelně, mimo jiné, také za pomoci vlastních metalografických výbrusů.

 

Metalografické výbrusy

Metalografické výbrusy jsou prováděny v průběhu celého výrobního cyklu, převážně pak po prokovení otvorů a po provedení povrchových úprav desek plošných spojů. Stejně tak lze provést metalografický výbrus na již osazené desce plošného spoje.Po dohodě provádíme metalografické výbrusy také na dodaných vzorcích dle zadání zákazníka. Výsledkem je vždy přehledný protokol včetně fotodokumentace.

Postup při zhotovení metalografického výbrusu

Jedná se o destruktivní metodu, při které musíme inkriminované místo mechanicky oddělit od zbytku desky. Vzorek je následně zalit do pryskyřice a po jejím vytvrdnutí se brousí a leští tak, aby bylo možné sledovat řez napříč zkoumaným místem. Vzorek vyhodnocujeme na mikroskopu, kde jsou prováděna potřebná měření včetně fotodokumentace.

Data map
Data map ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data mapData map ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Data map ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

CUBE CZ s.r.o.

Ferdinandov 612
463 62 Hejnice
Česká republika

Souhlasím se zpracováním osobních údajů