TECHNICKÁ PODPORA
ostatní služby

Při zpracování dat, pro desku s řízenou impedancí, zkontrolujeme shodu těchto dat s teoretickým výpočtem, případně navrhneme úpravy s ohledem na vlastnosti námi použitých materiálů. Vygenerujeme impedanční moduly, které definují zadání řízené impedance ze strany zákazníka, a jejich vložení na náš výrobní panel.

Technická podpora při návrhu desek plošných spojů

Pokud teprve začínáte s návrhem desky plošných spojů můžete s námi konzultovat technická a technologická doporučení s ohledem na námi dostupné technologie, tak aby nedocházelo k případným potížím se samotnou výrobou anebo osazením desky.  

Pro desky s řízenou impedancí připravíme simulaci - teoretickou část návrhu desky. Návrh a posouzení vhodných materiálů, impedančních modulů, doporučených izolačních mezer a tlouštěk vodičů. Naši inženýři připraví přehledný výstup vycházející z dlouholetých zkušeností za pomoci speciálního softwaru, kde budou všechny související aspekty zohledněny.

Kontrola dodaných dat a dokumentace

Při zpracování dat pro desku plošných spojů provedeme kompletní kontrolu dodané dokumentace a kontrolu návrhových pravidel – Design rule checking. Zjistíme, zda jsou data v pořádku a nejsou žádné nejasnosti technického nebo technologického rázu. Při případném zjištění problému, chybu zdokumentujeme a navrhneme nejefektivnější opravu problému, buď přímo u nás, anebo na straně zákazníka.

Při zpracování dat pro desku s řízenou impedancí zkontrolujeme shodu těchto dat s teoretickým výpočtem, případně navrhneme úpravy s ohledem na vlastnosti námi použitých materiálů. Vygenerujeme impedanční moduly, které definují zadání řízené impedance ze strany zákazníka, a jejich vložení na náš výrobní panel

Finální měření impedance na výrobních kuponech

Po dokončení výroby provedeme měření impedance pomocí zařízení CITS900s4 na výrobních kuponech a vygenerujeme protokol případně navrhneme drobné korekce pro následnou sériovou výrobu.

Kontaktujte nás

CUBE CZ s.r.o.

Ferdinandov 612
463 62 Hejnice
Česká republika

Souhlasím se zpracováním osobních údajů